Delftse SchaakSite - Schaakvarianten

kwantumschaak

Quantumschaak wordt gespeeld op een gewoon schaakbord en vanuit de normale beginopstelling. Het verschil met normaal schaken zit hem in de extra zetten die spelers per beurt mogen doen. Zo hebben beide spelers in de beginopstelling liefst 5 zetten tot hun beschikking.

Toch betekent dit niet dat het spel snel afgelopen is. Ieder stuk mag per beurt maar één maal worden gespeeld, en er zijn nog een aantal beperkingen.

De regels van quantumschaak zijn als volgt:

Iedere speler heeft in zijn beurt een aantal zetten tot zijn beschikking:

  • een basiszet [zoals bij normaal schaak];
  • voor iedere loper die een speler heeft krijgt hij een extra zet;
  • nadat de bovenstaande zetten zijn uitvoerd moet elk paard dat de speler nog heeft worden gezet. De paarden mogen dus niet worden gespeeld met de 'normale zetten'.
Wit heeft in de beginstelling 1 basiszet, 2 extra zetten omdat hij nog twee lopers heeft, en 2 paarden die na de eerste drie zetten moeten zetten. Een beginbeurt van wit kan er dus als volgt uitzien: e2-e4 [kost 2 zetten], Lf1-e2 en vervolgens de verplichte paardzetten:Pb1-f3, Pb1-c3

Er zijn een paar bijzonderheden.
  • Ieder stuk mag per beurt maar 1 keer worden gezet;
  • Een pion mag wel twee velden vooruit vanuit de beginstand, maar dit kost 2 zetten. Dit is om te voorkomen dat wit in de eerste beurt het complete centrum in bezit kan nemen;
  • De rokade is 1 zet. Echter door schaak rokeren kan in bepaalde omstandigheden; je mag aan het einde van je beurt niet schaak staan;
  • De en-passantregel blijft gewoon gehandhaafd.
Schaak staan werkt ook anders dan bij normaal schaak. Je mag aan het einde van de beurt niet schaak staan, maar gedurende de beurt wel. Een koning mag dus gerust een gedekte dame slaan en vervolgens met een ander stuk het dekkende stuk slaan of het ontstane schaak opheffen door een stuk tussen te plaatsen.

de Delftsche SchaakClub
de grootste, actiefste en gezelligste schaakclub van Delft

jeugd [ma 18:30-20:00]
Er is op 5 niveau's schaaktraining. Daar­na is er competitie, of een van de vele andere activiteiten.

senioren [ma 19:45-01:00]
De grote interne competitie heeft schakers van elk niveau. Ook zijn er veel andere activiteiten.

copyright
© 2002-2022 Delftsche SchaakClub

powered by
WoltLab GbR, Tjip BV & 2B Insite

software
FirstClassWebsite v1.6.1124.1
DSS v2.9.0701.1
WoltLab Burning Board
GNU WebChess

statistieken
Nedstat Basic  nedstat

disclaimer, privacy politiek, sitemap