Delftse SchaakSite - Toornooien

Laatste vakantieavond: Gerard Milort legt Oostenrijkse aanval tegen Pirc uit

In de laatste ronde van het Vakantietoernooi op maandag 23 augustus was Gerard Milort te gast, met een toelichting op de scherpe Oostenrijkse aanval van de Pirc (1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Pc3 g6 4.f4 Lg7 5. Pf3 c5)

De uitslagen van de gespeelde partijen:

Joost Michielsen Gerard Milort 2-0
Gert Legemaat Derk Dekker 2-0
Lucien vd Lisdonk Henrik Tamerus 2-0
Jouke Gosliga kees van der Meer 2-0
Arjan Drenthen Amin Shakya 0-2
Aram Hassan Rob Smits -1 (1x wit)
Sander van Gennip Jelle Beuker 2-0
Alfred - Henk van der Belt 0-2
Anne Pieper Youri Arkesteijn 1-1
Kasper vd Berg - Bert vd Willik 1-1
Sal Taga - Ferdinand Schreuder 0-2
Varun Kancharka Tom Broekhuizen -1
Victor van der Kloet - Henk Stipdonk -1 (1x wit)
Gerard Bilars Raymond Thomas -1 (1x zwart)
Mees van den Berg - Rene Poots 2-0

Hieronder een toelichting van de behandelde variant:


De wild west variant van de Pir

Door Gerard Milort, 23-08-2021

De laatste zomeravond bij DSC mocht ik als gastspreker mijn geliefde wild west variant van de Pir
laten zien, de spectaculaire Austrian Attack. De Pir
verdediging begint met 1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Pc3 g6 en nu gaan de voorzichtigere varianten verder met 4.Pf3 Lg7 5.Ld3 0-0 5.0-0 e5; waarna wit kan kiezen om te ruilen en via de d-lijn te spelen, of door kan schuiven en op de damevleugel kan gaan drukken. Zwart kan met f5 gaan breken en op de koningsvleugel aanvallen, iets waar wit overigens zelf ook voor kan kiezen met f4. Een poging om sneller tot aanval te komen is als wit meteen met het scherpe 4.f4 kiest voor de zogeheten Austrian Attack, waarna het echt wild wordt als zwart met 4Lg7 5.Pf3 en dan direct 5c5!? het centrum gaat aantasten, zonder eerst te rokeren. Zowel pion d4 als e4 komen onder druk te staan, want zwart zet na 6.dxc5 voort met Da5! Bekend zal zijn dat 7.cxd6 Pxe4 verkeerd kan aflopen, want Pc3 staat ineens drie keer aangevallen. Nu is het goed mogelijk voor wit om rustig op een voordeeltje te spelen met 7.Ld3 Dxc5 8.De2 0-0 9.Le3 Da5 (of Dh5); of 7.Dd3 Dxc5 8.Le3 Da5 9.Db5+ met dameruil en iets beter spel voor wit. Iets wilder is al 7.Ld2 Dxc5 8.De2 0-0 9.0-0-0 met wederzijdse aanvalskansen. Maar niets hiervan is zo spectaculair als de variant van vanavond, die ingeleid wordt met het agressieve 6.Lb5+ (gevolgd door 6Ld7 7.e5 Pg4). De Austrian Attack All-in!

Na 1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Pc3 g6 4.f4 Lg7 5.Pf3 c5 6.Lb5+ Ld7 7.e5 Pg4 is de uitgangsstelling voor vanavond ontstaan. Zie Diagram 1, stelling na 7Pf6-g4.

Diagram 1, stelling na 7Pf6-g4

In deze uitgangsstelling kan wit kiezen uit meerdere voortzettingen.

A: 8.e6
B: 8.Lxd7+
C: 8.exd6

Ad C: 8.exd6
Na 8.exd6 0-0 9.h3 Ph6 10.0-0 exd6 11.Lc4 Pf5 12.d5 staat wit amper ietsje beter, maar beide partijen kunnen zich uitleven in een redelijk gewone stelling met wederzijdse kansen. Zie diagram ad C. Te saai echter voor de zomeravond, dus niet de hoofdvariant voor vandaag.


Ad C, stelling na 12.d4-d5

Ad B: 8.Lxd7+
8.Lxd7+ Dxd7! Niet 8Pbxd7 wegens 9.e6! fxe6 10.Pg5 en wit gaat een stuk winnen, zie bv 10cxd4 11.Pxe6 Da5 12.Pxg7+ Kf7 13.Dxg4 dxc3 14.b4! Dxb4 15.De6+ Kxg7 16.Dxe7+ enzovoorts. 9.d5 dxe5 10.h3 e4 11.Pxe4 Pf6 (11.hxg4 exf3 12.Dxf3 Pa6 is beter voor zwart) 12.Pe5 en wit staat iets beter. Ook een aardige stelling om te spelen, edoch nog niet zo leuk als de hoofdvariant na A: 8.e5-e6


Ad B2, stelling na 12.Pf3-e5

Ad A: 8.e6
Und jetzt geht es loss Dan zijn we nu aanbeland bij de hoofdvariant van vanavond. Fire on Board was toen nog niet geschreven, maar had ook hier de titel kunnen zijn


Ad A1: stelling na 8.e5-e6

Zwart heeft nu eigenlijk maar keuze uit twee zetten, die beide tot wilde varianten leiden.

De hoofdvariant gaat verder met A1a 8Lxb5 9.exf7+, maar zeker ook niet oninteressant is de optie A1b 8fxe6 9.Pg5; al lijkt dat erg verdacht Laten we eerst even kijken naar die verdachte variant A1b, die ook snel tot remise door eeuwig schaak kan leiden.

A1b: 8fxe6
8fxe6 9.Pg5 Lxb5 10.Pxe6 Lxd4! 11.Pxd8 Lf2+ 12.Kd2 Le3+ 13.Ke1 Lf2+ 14.Kd2 Le3+ met remise door eeuwig schaak. Deze geniale remisevariant is bedacht door Yasser Seirawan in een partij tegen Gyala Sax eind jaren tachtig. Wel kan wit op twee plekken afwijken

Optie 1: Na 10Lxd4! kun je ook verder gaan met 11.Pxb5 Da5+ 12.Dd2 Lf2+ 13.Kd1 Pe3+ 14.Ke2 Dxb5+ 15.Kxf2 Pg4+ 16.Kg3


Ad A1b1, stelling na 16.Kf2-g3

Het beste is nu Dd7, met wederzijdse kansen/ dynamisch evenwicht.

Optie 2: Na 9Lxb5 kun je ook verder gaan met 10.Pxb5 Da5+ 11.c3 Dxb5 12.Pxe6 Dc4! Het aardige hier is dat na 13.Pxg7+ Kf7 het paard niet kan ontsnappen, althans alleen door het paard terug te offeren met Pf5 of Ph5, een thema dat ook in de oude hoofdvariant een belangrijke rol speelt.


Ad A1b2, stelling na 12Db5-c4!

De verdedigende zet Dc4 is essentieel en komt ook in andere varianten voor.

A1a: 8Lxb5 9.exf7+
Nu is het dan tijd voor andere hoofdvariant van vanavond. 8Lxb5 9.exf7+ zo ging het vroeger.

Lange tijd dacht men dat 9Kd7 de enige optie was. Maar na 10.Pxb5 Da5+ 11.Pc3 cxd4 12.Pxd4 Lxd4 (12Ph6 kan ook) 13.Dxd4 (of 13.Dxg4+ Df5) Pc6 14.Dc4! (daar is die zet weer!) heeft wit duidelijk voordeel. Behalve 9Kd7 komen ook de zetten 9Kxf7 en 9Kf8 voor.

Na 9Kxf7 komt uiteraard 10.Pg5+ Kg8 11.Pxb5 Dd7 (11Da5+ 12.Pc3 cxd4 13.Dg4 of 12Ph6 13.Df3 geven wit flink voordeel) 12.dxc5 dxc5 13.De2! (dreigt 14.Pc7 Dxc7 15.De6+) is ook beter voor wit. Daarom gaan we verder met 9Kf8.

De hoofdvariant A1 gaat verder met 8Lxb5 9.exf7+ Kf8 10.Pxb5 Da5+ 11.Pc3 cxd4 12.Pxd4


Stelling na 12.Pf3xd4

Hier kan zwart kiezen uit zetten als 12Kxf7, 12Pf6; en zelfs 12Pc6, want na 13.Pxc6 Lxc3+ 14.bxc3 bxc6 is er sprake van een dynamisch evenwicht.

Terug naar de uitgangsstelling na 7Pf6-g4


Diagram 1, stelling na 7Pf6-g4

Maak hier je keuze uit n van de genoemde voortzettingen. A: 8.e6; B: 8.Lxd7+; of C: 8.exd6

En maak er een mooie avond met twee spannende partijen van!

Tot zo ver de Explicatie, nu nog wat over het verdere verloop en wat resultaten bekijken.

Rondlopend langs de borden zag ik vooral de (beide) hoofdvarianten die na 8.e6! ontstaan. Slechts een enkeling koos voor Lxd7. Na 8.e6 kwam Lxb5 het meeste voor, maar ook 8fxe6 werd meerdere keren gespeeld. Grappig detail is dat er na enige zetten later zowel rustige stellingen ontstaan waren al wilde. Ongeveer evenveel van beide, best verrassend voor zon wilde start van de partij.

Aan mijn eigen bord mocht ik het opnemen tegen IM Joost Michielsen, wat weliswaar leuke partijen opleverde, maar waar ik geen punten aan over heb gehouden. Niet geheel terecht, want in de tweede partij met wit speelde ik het goed en kwam ik gewonnen te staan. In opkomende tijdnood en opkomende zenuwen greep ik toch weer een paar keer mis. En ontsnapte Joost aan een nederlaag tegen (een) GM. Met zwart hield ik het in de eerste turnus minder lang vol. Ook hier speelde wit het goed, en na enkele onnauwkeurigheden gaf ik een stuk cadeau, en daarmee de partij, een terechte overwinning. Aardig was dat beide partijen tot de 15de zet gelijk opgingen:

Na 1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Pc3 g6 4.f4 Lg7 5.Pf3 c5 6.Lb5+ Ld7 7.e5 Pg4 8.e6 Lxb5 9.exf7+ Kf8 10.Pxb5 Da5+ 11.Pc3 cxd4 12.Pxd4 Lxd4 13.Dxd4 Pf6 was onderstaande stelling ontstaan:


Stelling na 13Pg4-f6

In de 1ste partij ging Joost verder met 14.Ld2 Pc6 15.De3 Df5 16.0-0 Kxf7 17.Tae1 Pg4(?)


Stelling na 17Pf6-g4?

18.De2 h5? (beter was terug gaan met Pf6) 19.Pe4 Txc8 20.Lc3 Pf6? Maar nu niet meer


Stelling na

21.Lxf6 1-0, want 21exf6 faalt op 22.Pd6+ gevolgd door Pxf5 met damewinst. Slordig, maar niet onverwacht, de opening is niet helemaal correct bij heel goed spel van wit.

In de 2de partij speelde ik (wijzer geworden van de korte post mortem na de 1ste pot) met wit 14.Dc4! (daar is die zet weer!) Pc6 15.Ld2 Df5 (ook Joost had wat geleerd van de 1ste partij) 16.0-0-0 Tc8


Stelling na 16Ta8-c8

17.h3(?) (Een beetje langzaam, beter is meteen 17.The1 Kg7 18.h3) 17d5! 18.Da4 d4 19.g4 Dc5 20.g5? Pd7?! (Beter was dxc3! 21.Lxc3 b5! 22.Db3 b4 en wit moet wel Le5 of Lxf6 spelen, met beter spel voor zwart) 21.Pe4 Dd5 22.The1 (nu pas) b5 23.Da3 Pb6 24.Pf6?!


Stelling na 24.Pe4-f6

Pf6 ziet er sterk uit, pion e7 staat vervelend aangevallen, en ook de koning van zwart staat niet lekker. Toch was 24.Kb1 beter volgens Frits. 24Dc4 25.b3 Dxf7 26.Lb4 Tc7?


Stelling na 26Tc8-c7

Geeft wit een niet (toch wel) te missen kans: 27.Lxe7+! Txe7 28.Dd6! Kg7 29.Dxc6 +- en op 27Pxe7 volgt ook 28.Dd6! (Tb7 29.Dxd4) met groot voordeel voor wit. Na 27.Lc5?Kg7 28.Pe4 Dxf4+ 29.Kb1 Td8 30.Db2 e5 31.h4 (wanhoop) Pd5 32.Ld6 Tcd7 33.Txd4?? Pxd4 en 0-1 Ben ik er toch weer ingetrapt Een leuke avond met spannende partijen!

Met vriendelijke schaakgroet,
Gerard Milort, Den Haag.

er zijn geen reacties: reageer
de Delftsche SchaakClub
de grootste, actiefste en gezelligste schaakclub van Delft

jeugd [ma 18:30-20:00]
Er is op 5 niveau's schaaktraining. Daar­na is er competitie, of een van de vele andere activiteiten.

senioren [ma 19:45-01:00]
De grote interne competitie heeft schakers van elk niveau. Ook zijn er veel andere activiteiten.

copyright
© 2002-2022 Delftsche SchaakClub

powered by
WoltLab GbR, Tjip BV & 2B Insite

software
FirstClassWebsite v1.6.1124.1
DSS v2.9.0701.1
WoltLab Burning Board
GNU WebChess

statistieken
Nedstat Basic  nedstat

disclaimer, privacy politiek, sitemap