Delftse SchaakSite - de geschiedenis van de Delfsche SchaakClub

1895-1921

de oorsprong

Schaakclub

Bij voldoende deelname bestaat het plan alhier een schaakclub op te richten. Heren schakers, die zich hier voor mochten interesseren, worden dringend uitgenodigd tot een bespreking op dinsdag 17 december a.s. des avonds te acht uur in café Lubrechts (bovenzaal), Markt 9.


De bovenstaande advertentie was op 13, 15 en 17 december 1895 te lezen in de Delftsche Courant. En enkele dagen later stond in diezelfde krant:

Schaakclub

Zij, die nog wensen lid te worden van de jongstleden dinsdag opgerichte schaakclub, worden dringend uitgenodigd, zich zo spoedig mogelijk schriftelijk op te geven aan den secretaris of persoonlijk op de eerstvolgende bijeenkomst maandag 23 december a.s. ’s avonds te acht uur in het café van den heer N. van der Arend, Oude Delft 152.


In de eerste jaren van haar bestaan kent de Nederlandse Schaakbond (opgericht in 1873) slechts ca. 200 leden. In het begin van de jaren negentig van de negentiende eeuw komt daar echter verandering in. De Nederlandse Schaakbond geeft vanaf januari 1883 Het Tijdschrift van de Nederlandschen Schaakbond uit, en deze komt eind 1883 onder de hoede van de pas negentienjarige secretaris Norman W. van Lennep. Van Lennep reist stad en land af, geef simultaans, en doet van alles om het schaken bekend te maken. In minder dan een jaar is het ledenaantal verdubbeld!

Het is dan ook geen toeval dat DSC in deze periode is opgericht. Daar waar eerdere verenigingen in Delft (met uitzondering van Paris) geen lang leven beschoren was, begon DSC in een periode waarin het schaken in Nederland opleefde.

Uit de eerste jaren van de vereniging is weinig bekend. In 1896 geeft de Leidenaar J.S.F. Esser tot tweemaal toe een simultaan in Delft. Het bestuur is zo verheugd over de medewerking van Esser (een van de sterkste Nederlandse schakers op dat moment) dat hem het ere-lidmaatschap wordt aangeboden. Daarmee is Esser het eerste ere-lid van DSC.

De oudste notulen die bewaard zijn gebleven zijn die van de ledenvergadering van 13 december 1905. Daaruit blijkt dat DSC op dat moment 26 leden heeft. In de daaropvolgende jaren betrekt de vereniging verschillende speellokalen, en organiseert zij verschillende activiteiten. Zo wordt in 1909 samen met Paris de Duitse internationaal meester Mieses naar Delft gehaald. Het ledental blijft echter stabiel rond de 25 leden.

In 1910 wordt besloten toe te treden tot de Nederlandse Schaakbond. Voornaamste aarzeling betrof de contributie van 14 gulden per jaar. Als je bedenkt dat de contributie van elk van de ca. 25 leden 2 gulden per jaar bedroeg is dit niet zo verwonderlijk.

Het bestuur van DSC slaagt er in 1912 in de bondswedstrijden in Delft te laten spelen, waaraan ook een aantal DSC-ers meedoet. Zo behalen de heren Van Kranendonck en Süssholz in de hoofdklasse B een tweede en derde prijs.

De notulen van de ledenvergaderingen van 1912 tot 1917 ontbreken helaas. Uit de eerstvolgende notulen blijkt waarom: de secretaris (de heer Veelsma) was wegens dienstplicht opgeroepen, maar het archief was toen niet overgedragen.

In 1919 trad de arbeidswet van Aalberse in werking; de arbeidstijden werden verkort en arbeiders kregen dus meer vrije tijd. Dit leidde twee jaar later tot de oprichting van een nieuwe schaakvereniging: de Delftsche Arbeiders Schaakclub (DASC). Voor DSC betekende dit een forse daling van het aantal leden.

de Delftsche SchaakClub
de grootste, actiefste en gezelligste schaakclub van Delft

jeugd [ma 18:30-20:00]
Er is op 5 niveau's schaaktraining. Daar­na is er competitie, of een van de vele andere activiteiten.

senioren [ma 19:45-01:00]
De grote interne competitie heeft schakers van elk niveau. Ook zijn er veel andere activiteiten.

copyright
© 2002-2024 Delftsche SchaakClub

powered by
WoltLab GbR, Tjip BV & 2B Insite

software
FirstClassWebsite v1.6.1124.1
DSS v2.9.0701.1
WoltLab Burning Board
GNU WebChess

statistieken
Nedstat Basic  nedstat

disclaimer, privacy politiek, sitemap