Delftse SchaakSite

DSC-H6 Een mooie score bij het "Haeghsche"

19 – 2 - 2020

Herman kwam met een alternatieve bordopstelling, waarbij door de afwezigheid van Tjerk, alle andere verloven waren ingetrokken. Het heeft ons een 2 - 6 overwinning opgeleverd bij Haeghe Ooievaar.

(0 - 1)>
De eerste winstpartij kwam, al vroeg op de avond, na 23 zetten toen mijn tegenstander blunderde en ik, in een bepaalde combinatie, een loper of toren won. Mijn tegenstander maakte de keus niet en gaf op. In de opening kwam ik, met zwart, al een pion voor te staan. Mijn tegenstander was er blijkbaar met z'n hoofd niet bij. Iets waarover wij, in feite, allemaal kunnen meepraten ... Het overkomt ons namelijk allemaal wel een keer. Als premie, maar natuurlijk eerder omdat het goed uitkwam, mocht ik het verslag schrijven én ook een eventueel remise-aanbod beoordelen.

(0 - 2)>
Edgar, met zwart op bord 8, stond rond 21.00 uur een dame achter in ruil voor het loperpaar. Het zag er niet goed uit. Later heeft hij zijn lopers zó aan de rand geplaatst, dat zij met röntgen-ogen naar de koningsstelling van wit keken, terwijl actieve torens een aanval van wit verhinderden.. Sterker nog, Edgar kon op een gegeven moment met een nóg actievere Toren op de 2e rij, op g2 inslaan, met schaak op Kg1, waarbij de dame van wit op g3 gedwongen is terug te slaan. Maar dan zou de Loper die de Toren op g2 dekt, ook verloren gaan bij de afruil. Het is blijkbaar een dilemma waarbij ik Edgar bijna een uur over heb zien nadenken. En ... hij doet het niet ! Edgar heeft kennelijk iets beters gezien. Er is een gat in de verdediging van wit, die ook zijn dame wil redden. De ene keer geeft Edgar met een Toren schaak, een andere keer door de Loper met röntgen-ogen. Onder dekking van de Lopers schuift Edgar zijn Torens langzaam via schaakjes naar een soort van matveld, terwijl tegelijk de Dame van wit wordt aangevallen. Wit geeft rond 22.00 uur op.

(0 - 3)>
Bij Arzhang, met wit op bord 5, staat de koningstelling helemaal open met geen pion meer voor zijn Koning. Hij heeft op zich een Loper meer voor twee pionnen minder (5 tegen 7). De Dame van zwart staat echter dreigend op h4 mét een Paard op f4. Arzhang kan dit nog verdedigen, maar moet écht heel goed opletten. De spanning is op dit bord te snijden. Er moet een Toren op de 2e rij bij. Aan de andere kant staat zijn eigen Dame op f5 met een Loper d3 te dreigen; er is een diagonaal om de Koning van zwart mat te zetten; te beginnen met eern schaak op h7. Maar een zwart Paard op f6 staat in de weg. En met een aanval op dit stuk zal de partij eindigen. De partij is op het scherpst van snede met een schaakje van zwarts Dame. Wordt het eeuwig schaak ? Nee, Arzhang kan de Dame wegjagen. Zwart geeft op. Met een batterij van Toren en Dame gericht op Paard f6, verliest zwart, in een bepaalde afruil, nóg een stuk. Het is 22.30 uur.

(½ - 3½)>
Herman speelt met zwart op bord 6 tegen een jongedame. Bij mijn eerste blik was de stelling gelijkwaardig. Ik kon niet zien wie beter stond. Een moment later was er het nodige afgeruild. Ook toen zag alles er aan beide kanten solide uit. Er werd voorzichtig en met geduld gespeeld. Weer een moment later stonden er aan beide kanten zes pionnen met uiteraard de Koning. Rond 22.30 uur waren beide kanten wel positioneel opgeschoven, maar stonden dezelfde stukken er nog. Hier werd nog altijd behoedzaam geschoven. Aan beide kanten werden er blijkbaar geen fouten gemaakt, waarvan een ander kon profiteren. De partij eindigde in waar het al vrij lang op leek; remise.

(½ - 4½)> Jan speelde op bord 2 met zwart aanvankelijk een geruime tijd in een gelijke stelling. Rond 22.00 uur stond hij al beter in tijd. Maar na 22.30 uur krijgt hij positioneel steeds meer overwicht. De partij is mij te ingewikkeld om er iets zinnigs over te zeggen, maar er staan nog altijd heel veel stukken op het bord. Ik zie wel dat wit steeds meer in de verdediging komt. Uiteindelijk vindt Jan een combinatie waardoor hij een stuk wint, terwijl wit in de verdrukking staat. Wit geeft op. Het is 22.50 uur.

(1 - 5)>
Antoon speelde met wit op bord 7 aanvankelijk in een gelijke stelling. Later zie ik dat hij een toren kwijt is tegen een Paard. Dit Paard zal hem veel later wel te hulp schieten. Feit: wit staat een kwaliteit achter. De aanvalskansen van zwart nemen toe. Daarbij heeft Antoon in de koningstelling een dubbelpion op f2 én f3. Gaandeweg komt hij meer klem te staan. Het initiatief is weg. Gaat hij dit redden ? Zijn tegenstander is bedachtzaam en laat niet los. Integendeel. Maar Antoon blijft, tegen de verdrukking in, knokken. Nog later dreigt zwart een promotiepion door de zet d3 - d2. Gelukkig kan Antoon er een Toren achter zetten én deze dreiging uitschakelen. Er waren heel dreigend donkere wolken die over de stelling van wit trokken, maar het tij keert. Met een pion achter (2 tegen 3) trekt Antoon de boel gelijk. Met een schaak van zijn enige Toren op de onderste rij dwingt hij de zwarte Koning naar of veld h7 of f7. En nu schiet het Paard te hulp met nóg een schaak; het is een vork waarbij Antoon, in elk geval, een Toren terugwint. Even later wint hij nog een pion. Beiden hebben nu een Toren en twee pionnen. Zijn taaie tegenstander slaat remise af, maar rond 23.00 uur is het dan tóch zo ver. En het is knap gedaan !

(1 - 6)>
Bij René met wit op bord 1 is een gelijke stelling te zien, waar al, vroeg, veel is afgeruild. Er is al vroeg een soort van eindspel ontstaan. Beide heren hebben een Loper, Paard en zes pionnen. Later zie ik dat zwart, met dezelfde stukken, zijn Koning in het spel heeft gebracht en dat die van René op de 1e rij blijft staan. Tegelijk staat René ruim twintig minuten achter op de klok. Rond 22.30 uur duurt dit eindspel maar voort, maar nu met Loper en nog altijd zes pionnen. Rond 23.00 uur staat René behoorlijk achter in de tijd; hij heeft nog twee minuten en zijn tegenstander ruim een kwartier. Gaat dit wel goed ? Uiteindelijk weet René met beide Koningen in het centrumveld de Koning van zijn tegenstander weg te lokken uit een kwadrant. René speelt zijn Koning terug naar de 3e rij én zijn tegenstander volgt. De situatie is dat zwart een pion op a5 en c5 heeft, die wits pionnen op a4 en c4 blokkeren. Maar daarbij heeft René nog een pion op b3. Nu de koning van zwart is weggelokt, speelt René pion b3 naar b4. Op welke manier zwart ook inslaat, er is een pion van wit dat doorloopt. Wordt b4 niet geslagen dan loopt deze pion door. Zwart gaf op en René wint een knap ingewikkelde partij met een paar minuten respijt. Chapeau, René !

(2 - 6)>
Simon speelde op bord 3 met wit. De stelling is aanvankelijk gelijk, waarbij Simon, rond 21.00 uur, een kwartier achter op de klok staat. Er wordt solide gespeeld en er zijn geen fouten gemaakt. De stelling is ingewikkeld te noemen terwijl er nog veel stukken op het bord staan. Een uur later, rond 22.00 uur, wint Simon een kwaliteit. Hij slaat met zijn witte Loper een Toren van zwart van het bord. Dit ziet er goed uit ! En Simon krijgt overwicht. Het is wachten op de aanval. Hij heeft een pion op f4 staan, die hij maar niet doorschuift. Maar ... ik zie ook niet alles. Wél dat zijn tegenstander gaandeweg tegenspel krijgt en een hele taaie is. Beiden hebben een Dame en Toren naast een aantal pionnen. Soms geeft hij Simon schaak, maar Simon pareert dit zonder dat zijn tegenstander echt kansen krijgt. Simon geeft ook schaak, maar zwart glipt weg en neemt dan tóch het initiatief over. Net na 23.00 uur staat Simon in tijdnood; iets waar zijn tegenstander gebruik van maakt. Er gaat een witte Toren verloren. Rond 23.15 uur heeft zwart de partij gewonnen.

Met deze mooie score staan wij nu een half bordpunt achter DSC-H4.

er zijn 4 reacties: lees | reageer
de Delftsche SchaakClub
de grootste, actiefste en gezelligste schaakclub van Delft

jeugd [ma 18:30-20:00]
Er is op 5 niveau's schaaktraining. Daar­na is er competitie, of een van de vele andere activiteiten.

senioren [ma 19:45-01:00]
De grote interne competitie heeft schakers van elk niveau. Ook zijn er veel andere activiteiten.

copyright
© 2002-2020 Delftsche SchaakClub

powered by
WoltLab GbR, Tjip BV & 2B Insite

software
FirstClassWebsite v1.6.1124.1
DSS v2.9.0701.1
WoltLab Burning Board
GNU WebChess

statistieken
Nedstat Basic  nedstat

disclaimer, privacy politiek, sitemap